CB radiostanice
  Seznam funkcí
  Zákony a CB
  Homologace
  CB kvíz
  Info


  CB seznam
  CB news
  CB stanice
  PMR stanice
  Radioscannery
  Dokumentace
  CB bazar
  CB burza
  CB prodejci
  Kalendář akcí
  CB software
  Lokátor
  CB forum
  CB chat
  1000 spojení  Malý seznam některých funkcí

Na této stránce je vysvětleno pár zkratek, které výrobci ve svých propagačních materiálech běžně používají, ale pro úplného laika mohou být některé z nich "záhadou ".

AGC   A-channel   A-kanal   AM   ANL   ASC   ASQ   AUTO-Q   BAND   BATT   BEEP   BNC   CAL   CALL   CLARIFIER   DIM   DOWN/UP   DX   DW   ECHO   EMG   FM   FRQ   FUN   FUNCTION   F-LOCK   H/L   HIGH/LOW   CHANNEL   CH 19   KARUSEL   LAMP   LCR   LGT   LIGHT   LOCK   LOCAL   LOC/DX   MEMORY SCAN   Mic-Gain   MOD   MODE   MON   MONITOR   M-SCAN   NB   PA   PL   POWER SAVE   RIT   RF   RF-Power   RF-Gain   ROGER BEEP   RPT   REPEATER   RX   SAVE   SCAN   SPAN   SQ   SQL   SQUELCH   SWR   S-metr   TNC   TONE   TONE ALERT   TX   W-metr   + 10 kHz  AGC (Automatic Gain Control)
Automatické nastavení citlivosti.

A-channel (A-kanal)
Skok o 10 kHz. (viz.
+ 10 kHz).

AM
Amplitudová modulace. Od 1.ledna 1999 je v České republice CB vysílání s modulací AM zakázáno.

ANL (Auto Noise Limiter)
Filtr pro potlačení rušení (používá se při
DX provozu).

ASC (Automatic Squelch Control)
Systém pro řízené potlačení šumu a rušení.

ASQ (Auto Squelch, AUTO-Q)
Automatické nastavení squelche.

BAND
Přepínač rozsahu pásma (např. a,b,c,d,e,f,g,h).

BATT
Zobrazení stavu akumulátoru, voltmetr.

BEEP
Vypínatelné akustické potvrzení stisku tlačítek.

BEEP
Viz.
Roger Beep.

BNC
Starší anténní konektor ručních stanic. Systém nasunout a otočit (zaklapnout). Mechanicky méně odolný než
TNC.

CAL
Kalibrace radiostanice (např.
SWR metru).

CALL
Výzva na protistanici.

CLARIFIER
Jemné doladění frekvence (viz.
RIT).

DIM
Regulace (vypnutí) podsvětlení displeje.

DOWN/UP
Přepínání kanálů po krocích (zpravidla po jednom kanále) směrem dolů a nahorů.

DX
Dálkový příjem, dálkové spojení.

DW (Dual Watch)
Současné hlídání dvou ruzných kanálů.

ECHO
Zabudovaný dozvuk (echo) pro mikrofon - možnost, jak zvýšit srozumitelnost vysílaného signálu (při
DX provozu a při rušení).

EMG (Emergency)
Jinak též CH 9. Rychlá volba nouzového devátého kanálu stiskem tlačítka či přepnutím přepínače.

FM
Frekvenční modulace. V České republice je povoleno 80 FM kanálů, maximální povolený výkon 4 watty.

FRQ
Přepínání zobrazení frekvence - číslo kanálu/frekvence.

FUN (FUNCTION)
Funkce - přepínání funkcí ovládacího prvku.

F-LOCK
Blokování frekvence.

HIGH/LOW (HI/LO, H/L)
Snížení vysílacího výkonu radiostanice.

CHANNEL
Přepínání kanálů po krocích (zpravidla po jednom kanále) směrem dolů a nahorů.

CH 19
Rychlá volba devátenáctého kanálu stiskem tlačítka či přepnutím přepínače.

KARUSEL (CHANNEL)
Karuselový (otočný) volič kanálu.

LAMP
Osvětlení displeje.

LCR
Rychlá volba posledního volaného kanálu.

LGT (LIGHT)
Osvětlení displeje.

LOCK
Uzamčení klávesnice.

LOC (LOCAL)
Zvýšení citlivosti přijímaného signálu, resp. potlačení zesilovacího faktoru radiofrekvence.

LOC/DX
Změna nastavení vstupní citlivosti příjímače (místní/dálkový příjem).

Mic-Gain
Nastavení citlivosti mikrofonu.

MOD
Hloubka modulace.

MODE
Přepínání modulace.

MON (MONITOR)
Krátkodobé odblokování
squelche před začátkem vysílání.

M-SCAN (MEMORYSCAN)
Scanování pamětí. Hledání obsazeného či volného kanálu.

NB (Noise Blanker)
Filtr pro potlačení rušení (používá se při
DX provozu).

PA
Stačí připojit extérní reproduktor a hned můžete použít CBčko jako megafon.

PL
Anténní konektor, používaný zejména u stabilních radiostanic.

POWER SAVE
Funkce pro snížení spotřeby a šetření energie.

RPT (REPEATER)
Převaděčový provoz. Funkce umožňující příjem a vysílání na dvou rozdílných kanálech.

RIT
Jemné doladění frekvence. (viz.
CLARIFIER).

RF
Ukazatel výstupního VF výkonu. (viz.
W-metr)

RF-Power
Regulace výstupního VF výkonu.

RF-Gain
Nastavení citlivosti přijímaného signálu (vstupní citlivost)

ROGER BEEP
Zvukový signál, jež je vysílán do etéru po uvolnění klíče.

RX
Příjem, signalizace příjmu.

SCAN
Scanování celého pásma. Hledání obsazeného či volného kanálu.

SPAN
Nastavení kroku ladění (zpravidla 100 Hz, 1 kHz a 10 kHz).

SQUELCH (SQ, SQL)
Šumová brána - nastavení, kdy se zapne reproduktor (nf zesilovač).

SWR (Standing Wave Ratio)
Jinak též reflektometr, měřič ČSV (činitele stojatého vlnění) či PSV (poměr stojatých vln) metr. Slouží ke kontrole přizpůsobení antény.

S-metr
Měření kvality a síly přijímaného signálu, tzv. SANTIAGO.

TNC
Novější anténní konektor ručních stanic. Systém nasunout a zašroubovat.

TONE
Tónová clona. Upravení zabarvení modulace při poslechu.

TONE ALERT
Zvuková signalizace při aktivitě na kanále.

TX
Vysílání, signalizace vysílání.

W-metr
Signalizace zvoleného výkonu. (viz.
RF)

+ 10 kHz
Skok o 10 kHz. (viz.
A-channel.)